Services

Palvelut

Ohmu's founders are "full stack programmers" - generalists - who are capable of creating complex applications on their own. Our strength and background is in designing and implementing efficient and secure solutions for large scale systems and scaling out database and storage systems on cost-effective hardware. Our solutions are based on robust open source software and we're proud to support open source projects with our time and other resources.

PostgreSQL consulting

Ohmu has a long experience in creating highly available, very large scale database systems on top of PostgreSQL. We can help you design your database systems to be highly available and to make your systems scale both horizontally and vertically to support very large user and transaction counts.

In case you have a legacy system that you need to migrate from, we have plenty of experience in handling complex data migrations from other open source and proprietary database systems.

PostgreSQL support

Have a problem in your system that you need the help of an expert to solve? Ohmu offers support contracts with predefined SLA's in case you hit issues in your production systems. A support contract also gives application developers a source for expert advice for PostgreSQL related questions.

Our support contracts also let you know of what is happening in the world of PostgreSQL and we pro-actively also send you notifications of important upgrades or other things you should take into account in the maintenance of your database setup. The support contracts can also be tailored around specific requirements.

Ohmun perustajat hallitsevat ohjelmistokehityksen kokonaisuuden ja vuorovaikutukset käyttöliittymätasolta rautaan. Vahvuutemme ja taustamme on tehokkaiden ja turvallisten suuren mittaluokan järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa, etenkin suurten tietokanta- ja tallennusjärjestelmien rakentamisessa kustannustehokkaan rautapinon päälle. Käytämme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ratkaisujemme tukena ja tuemme myös niiden kehitystä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

PostgreSQL konsultointi

Ohmulla on pitkä kokemus korkean saatavuuden ja suuren skaalautuvuuden tietokantajärjestelmien rakentamisesta PostgreSQL:n päälle. Voimme auttaa teitä suunnittelemaan ja toteuttamaan korkean saatavuuden tietokantajärjestelmiä tai saamaan järjestelmänne skaalautumaan niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti tukemaan valtavia käyttäjä- ja kyselymääriä.

Meillä on myös pitkä kokemus monimutkaisten tietokantajärjestelmien siirtämisestä muista avoimista ja kaupallisista tietokantaympäristöistä uusimpiin ja luotettavimpiin PostgreSQL ympäristöihin.

PostgreSQL tuki

Onko teillä PostgreSQL ongelmia joiden ratkaisussa kaipaisitte ekspertin apua? Ohmu tarjoaa tukisopimuksia joissa on ennaltamääritellyt vasteajat ongelmien sattumisen varalta. Tukisopimukset antavat myös kehittäjillenne keinon saada asiantuntijoilta neuvoja PostgreSQL ongelmissaan.

Tukisopimustemme kautta saatte myös ajankohtaista tietoa siitä mitä PostgreSQL maailmassa tapahtuu. Lähetämme teille myös ilmoituksen uusista tärkeistä päivityksistä tai muista uusista tiedoista joita tarvitsette tietokantanne ylläpidossa. Tukisopimukset voidaan myös räätälöidä yksityiskohtaisten vaatimusten mukaisiksi.