Services

Palvelut

Ohmu's founders are "full stack programmers" - generalists - who are capable of creating complex applications on their own. Together they deliver world-class solutions.

Our strength and background is in designing and implementing efficient and secure high quality solutions for large scale systems and scaling out database and storage systems on cost-effective hardware. With or without virtualization. We excel at designing architectures that don't just look good on paper, but actually work and deliver a solution that meets the challenge.

We provide consultation services in these areas to companies with specialized needs. We are big fans of open source development and try to contribute back whenever we can.

Some examples of technologies we're currently working with and can provide consultation services for include Linux, PostgreSQL, Python, Qt, Btrfs, libvirt, KVM, LXC and Ceph.

Ohmun perustajat hallitsevat ohjelmistokehityksen kokonaisuuden ja vuorovaikutukset käyttöliittymätasolta rautaan.

Vahvuutemme on tehokkaiden ja turvallisten suuren mittaluokan järjestelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa ja taustamme suurten tietokanta ja tallennusjärjestelmien rakentamisessa kustannustehokkaan rautapinon päälle. Emme pyöri päät pilvissä, vaan suunnitelemme toteuttamiskelpoisia arkkitehtuureja.

Tarjoamme konsultaatiopalveluita näillä alueilla yrityksille joilla on erikoistuneita tarpeita. Käytämme avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ratkaisujemme tukena ja tuemme myös niiden kehitystä mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Tällä hetkellä toimimme mm. seuraavien teknologioiden parissa: Linux, PostgreSQL, Python, Qt, Btrfs, libvirt, KVM, LXC ja Ceph.